Header Ads

Shiv Aarti : Om Jai Shiv Omkara English Lyrics Photo Image Pic

Shiv Aarti : Om Jai Shiv Omkara English Lyrics Photo Image Pic


Shiv Aarti : Om Jai Shiv Omkara English LyricsOm Jai Shiv Omkara 
Swami Jai Shiv Omkara
Brahma, Vishnu, Sadashiv 
Ardhangi Dhara ||

Om Jai Shiv Omkara || 1 ||


Ekanan Chaturanan 
Panchanan Raje
Hansanan, Garudasan 
Vrishvahan Saje ||

Om Jai Shiv Omkara || 2 ||


Do Bhuj, Chaar Chaturbhuj 
Dashabhuj Ati Sohe
Tino Roop Nirakhata 
Tribhuvan Jan Mohe ||

Om Jai Shiv Omkara || 3 ||


Akshamala Vanamala 
Mundamala Dhari
Tripurari Kansari 
Kar Mala Dhari ||

Om Jai Shiv Omkara || 4 ||


Shvetambar Pitambar 
Baaghambar Ange
Sankadik Garudadik 
Bhootadik Sange ||

Om Jai Shiv Omkara || 5 ||


Kar Ke Madhya Kamandal 
Chakra Trishuldhari
Sukhakari Dukhhari 
Jagpalan Kari ||

Om Jai Shiv Omkara || 6 ||


Brahma Vishnu Sadashiv 
Janat Aviveka
Pranavakshara Ke Madhye 
Ye Tinon Eka ||

Om Jai Shiv Omkara || 7 ||


Kashi Me Vishwanath Viraje 
Nandi Brahmchari
Nit Uth Darshan Paavat 
Mahima Ati Bhaari ||

Om Jai Shiv Omkara || 8 ||


Trigunswami Ji Ki Aarti 
Jo Koi Nar Gave
Kahat Shivanand Swami 
Manvanchhit Phal Pave ||

Om Jai Shiv Omkara || 9 ||

No comments

Powered by Blogger.